top of page

ตลับลูกปืนและขนาด

ข้อมูลแบริ่ง
อย่างละเอียด
ชนิดของตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แถวเดี่ยว
deep grove ball bearing
รหัสแบริ่ง
60XX
61XX
62XX
63XX
64XX
60X
62X
63X
622XX
623XX
630XX
618XX
619XX
160XX
ค้นหารหัสแบริ่งและขนาด

** ไซส์นอกเหนือจากในตารางลูกปืนกรุณาติดต่อทางร้านครับ

รหัสแบริ่ง
 
42XX
43XX
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก สองแถว
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสองแถวชนิดปรับแนวเยื้องศูนย์ได้เอง
รหัสแบริ่ง
 
12XX
13XX
 
22XX
23XX
 
bottom of page