top of page

        " ทางร้านพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ น็อตต่างๆ น็อตไซส์พิเศษ เกลียวพิเศษ หรือ การสั่งน็อตต่างๆ ในตลาดครับ เนื่องจากทางร้าน จ.เจริญ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับน็อต สกรู เกลียว การทำเกลียว อุปกรณ์ทำเกลียว ต่างๆ มากมากกว่า 30 ปี ครับ เราขายน็อตมาเป็นระยะเวลานาน และคลุกคลีกับน็อตต่างๆหลากหลายชนิดครับ "

Hex Cap Bolts ( น๊อตหัวหกเหลี่ยม )
Socket Set Screws ( สกรูตัวหนอน )
Socket Cap Bolts ( น๊อตหัวจม )

น๊อตหัวจมสแตนเลส
(Stainless Socket Cap Bolts)

น็อตหัวแฉกเตเปอร์สแตนเลส
(Stainless Phillip Flat Taper Bolts)

น็อตหัวจมเตเปอร์สแตนเลส
(Stainless Socket Flat Taper Bolts)

น๊อตหัวจมกลมสแตนเลส
(Stainless Socket Cap Pan Head Bolts)

น๊อตหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส
(Stainless Hex Cap Bolts)

น๊อตตัวหนอนแสตนเลส
(Stainless Socket Set Screws)

น็อตหัวแฉกสแตนเลส.jpg

สกรูหัวกลมแฉกสแตนเลส
(Stainless Round Phillip Head Bolts)

สกรูเกลียวปล่อยหัวกะทะสแตนเลส
(Stainless Phillip Round Head Screws)

สกรูเกลียวปล่อยหัวกลมสแตนเลส
(Stainless Phillip Head Screws)

สกรูเกลียวปล่อยหัวเหลี่ยมสแตนเลส
(Stainless Hex Head Screws)

สกรูเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์สแตนเลส
(Stainless Taper Phillip Head Screws)

มีอีกหลายชนิดนะครับ เช่น น๊อตหัวผ่า น๊อตหัวจมเตเปอร์ น๊อตหัวจมกลม น๊อตน้ำมัน น๊อตล้อ สกรูน็อตหัวแฉก น๊อตเกลียวพิเศษ อื่นๆ

*** น๊อต M2 - M36

*** มีน๊อตเกรดแข็ง แข็งพิเศษ 8.8 10.9 12.9

*** มีน๊อตสแตนเลส น๊อตทองเหลือง น็อตชุบ

*** มีสตัดเกลียวตลอดชุบ สตัดเกลียวตลอดแข็ง สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส

bottom of page