คีมปากแหลม Keiba Japan T-316

คีมปากแหลม Keiba Japan T-316