top of page
ดอกต๊าป 3 ตัวชุด Xtreme M10x1.5 เกลียวซ้าย

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด Xtreme M10x1.5 เกลียวซ้าย

ต๊าปเกลียวตัวผู้ M10x1.5 เกลียวซ้าย

  • สำหรับเกลียวซ้าย
  • ใช้กับน็อต M10
  • เกลียวมิล 1.5
  • ใช้กับดอกสว่านขนาด 8.5 mm ตารางเกลียวต๊าปและดอกสว่านที่ใช้
  • ความยาวทั้งดอก 79 mm
  • ความยาวเฉพาะช่วงทำเกลียวดอกต๊าป 30 mm
  • ความโตของด้ามที่ใช้จับ 10 mm

 

    bottom of page