ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-6.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-4.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-2.jpg
ร้านขายมีดกลึง ตะไบ นักศึกษา ระยอง-1.jpg

ร้าน จ.เจริญ ระยอง มีอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาช่างทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น มีดกลึง ตะไบ แปรงขัด แปรงปัด ฯลฯสำหรับช่างกล ช่างเชื่อม ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิค

  • มีดกลึง

  • ตะไบ

  • แปรงทาสี

  • แปรงขัด

  • แว่นตานิรภัย

  • เวอร์เนีย